Novinky

Africký mor ošípaných atakuje Slovensko

11-08-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hrčkotvorné háďatká – parazity mnohých druhov rastlín

10-08-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
1NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2NLC - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)

Zaobchádzanie so špecifickými druhmi hospodárskych zvierat počas tepelného stresu

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Sezóna telenia kráv ovplyvňuje potomstvo

02-08-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Journal of Dairy Science)

Záujem o potravinársku Značku kvality SK stúpa

31-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Prilákajte na poľnohospodárske polia divé včely

27-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Slovenskí spotrebitelia dôverujú najviac domácim potravinám

26-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Upozornenie pre žiadateľov o aktualizácii LPIS, premietnutie zmien v GSAA a vplyv na výmery nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2017

25-07-2017
(zdroj: www.apa.sk)