Novinky

Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe

13-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of California - San Diego)

Emisie hovädzieho dobytka na Slovensku v roku 2016

13-02-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Upozornenie pre žiadateľov o platbu pre mladých poľnohospodárov pre r. 2018

08-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa

07-02-2018
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2017, str. 22-23)

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

06-02-2018
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018

05-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Mikroklíma a vetranie v maštaliach pre dobytok

02-02-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kontaminácia a acidifikácia pôd na Východoslovenskej nížine

29-01-2018
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Nové druhy karanténnych strapiek

24-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Robotické plečky

23-01-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)