Novinky

Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa

14-11-2017
predseda ZCHOS-D

Africký mor ošípaných (AMO) - tichý zabijak

09-11-2017
predseda ZCHOS-D

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Nové nariadenie má lepšie chrániť pred škodlivými organizmami z tretích krajín

08-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Predkladanie žiadostí na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

07-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a lúky betónovými halami?

07-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Inovácie v konštrukcii a vybavení sušiarní zrnín

06-11-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dulovec japonský

03-11-2017
1KORA – záhrada s.r.o Žilina; 2Kohaplant, spol. s r.o. Levice

Technologické systémy pestovania poľných plodín (4. časť)

30-10-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Robíme opatrenia proti afrického moru ošípaných

30-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)