Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Africký mor prasat a možnosti jeho přenosu krmivem

17-03-2022
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala svoje úvodné zasadnutie

11-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18)

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)

Prevalencia endoparazitov v jednotlivých kategóriách ošípaných vo veľkoošipárni po dvojročnej aplikácii prípravku na báze Albendazolu

20-10-2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Výhody precizního krmení prasat

05-10-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kampaň - ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

10-08-2021

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných

23-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vo veľkochove pri Lučenci odhalili africký mor ošípaných, ministerstvo prijíma okamžité kroky na zastavenie nákazy

23-06-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort spúšťa „Prasaciu amnestiu 2021“

31-05-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)