Úvod / Informácie / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 3. časť

27-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 1. časť

23-10-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky XI.

03-04-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky X.

03-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IX.

26-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Inspirace pro rentabilitu v chovu prasat

19-01-2017
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

19-12-2016
VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves