Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Pestovanie zeleniny v podmienkach veľkovýrobných technológií

10-04-2018

Globálny konflikt: poľnohospodárska výroba vs. biodiverzita

19-03-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Helmholtz Centre For Environmental Research)

Zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

15-03-2018

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018

Lienková pachuť vo víne ("ladybird taint", lady bug taint - LBT)

09-03-2018

Trendy pri hnojení priemyselnými hnojivami

08-03-2018

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

27-02-2018

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

06-02-2018

Výskyt borievok na trvalom trávnom poraste

22-01-2018