Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Riziká silážovania ďatelinovín a ich miešaniek

14-09-2017

Ako premeniť peľ na lacné hnojivo

22-08-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Chemical Society)

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)

Perspektívny sortiment čerešní a višní vhodný do sadov

18-07-2017

Vplyv striedania plodín na úrodu zrna a aktuálnu zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

12-07-2017

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017

Pasenie - efektívne využívanie trávnych porastov

13-06-2017

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Manažment obsahu organických kyselín v hrozne, mušte a víne

01-06-2017
(zdroj: Vinič a víno 6/2016, príloha str. 6-8)

Obnova trávnych porastov narušených výstavbou diaľnic

29-05-2017