Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

29-09-2020

Vplyv prostredia a agrotechniky na zdravotný stav slnečnice

24-09-2020

Fenotypovanie plodín – trend pre zvyšovanie rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti v 21. storočí

23-09-2020

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2018 - 2019

14-07-2020