Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho

14-01-2020

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Alternatívy reštartu zemiakov v „Zemiakarskej výrobnej oblasti“

15-11-2019

Výsledky a predpoklady úspešného pestovania sóje fazuľovej na Slovensku

13-11-2019

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019