Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Prasacia amnestia

13-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chlamydióza oviec na Slovensku – sérologický monitoring v rokoch 2010 až 2019

12-10-2020

Vyhodnotenie epizootologickej situácie vo výskyte ovčej epididymitídy na Slovensku v rokoch 2015 až 2019

25-08-2020

Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare

11-08-2020

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

30-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota

28-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Význam minerálnych látok v chove oviec počas pastevného obdobia s dôrazom na kvalitu pastevného porastu

21-07-2020
(zdroj: Slovenský chov apríl 2020, str. 28-29)

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020