Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Genetika rohatosti oviec vo svetle najnovších poznatkov

21-04-2022

Kŕmne doplnky na zníženie emisií

30-03-2022

Kryokonzervácia vajíčok a oplodnenie in vitro u hovädzieho dobytka ako nástroje pre účely Banky živočíšnych genetických zdrojov

23-03-2022

Africký mor prasat a možnosti jeho přenosu krmivem

17-03-2022

Pilotná štúdia o selekcii včiel medonosných

17-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala svoje úvodné zasadnutie

11-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Faktory mající vliv na hygienickou kvalitu syrového mléka

09-03-2022
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2022, str. 16-17)

Bývalé potraviny - potenciálna zložka krmív

07-03-2022

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

23-02-2022

Péče o dojnice na dojírnách a v systémech využívající roboty

22-02-2022