Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa

14-11-2017

Africký mor ošípaných (AMO) - tichý zabijak

09-11-2017

Robíme opatrenia proti afrického moru ošípaných

30-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)

Predpoklad masívneho zvýšenia používania antimikrobiálnych látok u zvierat do roku 2030

02-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Cambridge)

Zlepšenie ochrany zvierat - jasné pravidlá na používanie veterinárnych prípravkov a pomôcok

22-09-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Enzymatický profil ošípaných vo vzťahu k veku, gravidite a laktácii

21-09-2017

Génová banka živočíšnych genetických zdrojov

19-09-2017

Kvalita pasienkového porastu v chove dojčiacich kráv

05-09-2017

História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce

24-08-2017