Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu

22-03-2019

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019

Africký mor ošípaných aktuálne

13-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019

Aktuálnych desatoro pre prežitie včelstiev

20-02-2019

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019

19-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2019

05-02-2019
(zdroj: www.apa.sk)