Úvod / Novinky

Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 20.05.2022 - 27.05.2022

20-05-2022

Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2022)

20-05-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 14/2022, 19. mája 2022)

Signalizácia v ochrane rastlín – 19/2022

19-05-2022
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Aká je uhlíková stopa našich plodín, a čo môžem ako farmár urobiť aby som ju zmenšil?

18-05-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Signalizácia v ochrane rastlín – 18/2022

18-05-2022
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Vďaka Spoločnej poľnohospodárskej politike bolo v rokoch 2014 – 2020 realizovaných viac školiacich, poradenských a inovačných projektov pre poľnohospodárov EÚ

17-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Princípy racionálneho obhospodarovania trávnych porastov

17-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Začiatkom roka 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast agropotravinárskeho obchodu v EÚ

13-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Repka na Slovensku v r. 2020/2021

12-05-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Nová štúdia odhaľuje, ako SPP prispieva k welfare zvierat a zníženiu používania antimikrobiálnych látok

12-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)