Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Nové odrody repky olejky jarnej

26-06-2020
ÚKSÚP v Bratislave

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Niektoré podrobnosti o maku

08-04-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky

26-07-2019
ÚKSÚP v Bratislave

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019
ÚKSÚP, Hlavná odrodová skúšobňa Beluša

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku

08-10-2018
1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava; 2 Agritec plant Research s.r.o., Šumperk; 3 Česká zemědělská univerzita v Praze; 4 Český mák s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2018, str. 24-27)

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava