Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Raticová zver

Raticová zver

Životné potreby Losa mokraďového Alces alces zisťované v experimentálnych podmienkach

11-07-2016
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby; 2 Občianske združenie Žito; 3 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Nitra, Wien; 4 TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta, KOLP

Doplnky výživy v chove raticovej zveri

31-03-2014