Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ozimné obilniny

31-08-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Agrotechnika pestovania menej známych pseudocereálií

28-07-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 6/2021, str. 30-33)

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

15-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zastúpenia obilnín v osevných postupoch na produkčnú schopnosť jačmeňa jarného

27-05-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Vplyv praxe obrábania pôdy na fotosyntézu, výnos zŕn a kvalitu hybridnej ozimnej pšenice (Abstrakt)

25-05-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Kvalita najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR

30-04-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

23-11-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Čo bráni tomu, aby malo Slovensko dostatok sladovníckeho jačmeňa?

14-10-2020
Združenie pestovateľov obilnín

Technológie hnojenia pšenice ozimnej

29-09-2020
NPPC - VÚRV Piešťany