Novinky

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)

Signalizácia v ochrane rastlín - 13/2018 - Ochrana ozimných obilnín proti steblolamu

23-05-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Minuta před dojením - čas pro hygienu vemena

22-05-2018
Praha Uhříněves

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.05.2018 - 24.05.2018

22-05-2018

Užívané plochy poľnohospodárov sú zmapované kompletne elektronicky

17-05-2018
(zdroj: mpsr.sk)

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky Holovousy s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín

16-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

10-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre