Novinky

Prechodné nariadenie o SPP: neformálna dohoda o tom, ako financovať poľnohospodárov

30-11-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

30-11-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 27.11.2020 - 03.12.2020

27-11-2020

Signalizácia v ochrane rastlín – 42/2020

27-11-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Minister Mičovský: Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

26-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Poľnohospodári a potravinári v NR SR: nastolený trend je katastrofálny

26-11-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

25-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Prekážky v rozvoji ekologického poľnohospodárstva - poľská prípadová štúdia

25-11-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Chov plemenných kanců

25-11-2020
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

23-11-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany