Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 05.06.2020 - 11.06.2020

05-06-2020

Otázky a odpovede o rozpočte EÚ: spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika

04-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 22/2020

03-06-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020
1Eco-IPROVIN Slovakia, 2NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín chráni životné prostredie, zvyšuje hospodárnosť ich používania a znižuje náklady poľnohospodárov na ich zneškodnenie

02-06-2020
Slovenská asociácia ochrany rastlín

Dážďovky (Lumbricus terrestris L.) sprostredkovávajú hnojivý účinok hmyzieho trusu

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Zmes organických kyselín ako doplnok výživy pre ošípané - prehľad

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Návrh Európskej komisie na veľký plán obnovy

29-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vytvorenie udržateľného potravinového systému: stratégia EÚ

29-05-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020
PARTNER – vetagro, s. r. o