Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

29-09-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Naše pole 6/2020, str. 22-24)

Ambrózia palinolistá - čo s ňou?

27-08-2020
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy v technike na ochranu rastlín

10-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Múčnatka trávová - opäť v kurze

29-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Kyjanička purpurová – nebezpečný patogén

24-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGPB) proti hmyzu a iným poľnohospodárskym škodcom

18-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Molička kapustová – Plutella xylostella

10-06-2020
Agrofert o.z. Agrochémia