Úvod / Informácie / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Použitie preemergentných herbicídov v praxi

17-04-2018
NPPC – VÚRV Piešťany

Karanténne vrtivky

20-02-2018
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa

07-02-2018
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2017, str. 22-23)

Nové druhy karanténnych strapiek

24-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Háďatko zhubné – parazit cibúľ a nadzemných častí rastlín

27-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Cystotvorné nematódy – paraziti mnohých druhov rastlín

18-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Hrčkotvorné háďatká – parazity mnohých druhov rastlín

10-08-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

05-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

UPOZORNENIE: Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!

28-03-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 3. časť

13-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany