Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Svetový deň bezpečnosti potravín v kontexte Zelenej dohody EÚ

13-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Je v súčasnosti reálne dopestovať dostatok potravín bez použitia pesticídov?

10-08-2020
prezident Slovenskej asociácie ochrany rastlín, Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o.

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

27-07-2020
Nitra

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

18-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva

10-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

17-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa

13-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Dotazník pre potravinárov

27-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

20-06-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

06-05-2019
www.mpsr.sk