Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív

17-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Topinambur

30-11-2018
FZKI SPU Nitra

Kukuričná siláž významná objemová krmovina

14-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výroba a uskladnenie objemových krmív senážovaním

24-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Technológie zberu a konzervovania vlhkého kukuričného zrna

10-01-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vliv prostředí na aerobní stabilitu siláží

20-12-2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha

Nové odrody ďateliny lúčnej a tráv

20-11-2017
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Spišské Vlachy

Riziká silážovania ďatelinovín a ich miešaniek

14-09-2017
NPPC – VÚŽV Nitra

Produkčné aspekty trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach

31-03-2016
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica