Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Príprava pôdy a sejba kukurice siatej na zrno

20-04-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Poškodenie mrazom a nízkymi teplotami

10-04-2017
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové nariadenie o zdraví rastlín: prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

13-01-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stav porastov kukurice siatej na zrno po vzídení v r. 2016

25-08-2016
NPPC – VÚRV Piešťany

Ovlivní výběr pesticidů výskyt opylovačů v olejninách?

01-06-2016
Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biokal – netradičné hnojivo pre trvalé trávne porasty

30-03-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Obnova druhovo bohatých lúčnych porastov

29-02-2016
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany