Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

· Poľovníctvo

• Poľovníctvo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Účinnosť od: 01.04.2014

Zákon č. 72/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.04.2012

Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.04.2012

Zákon č. 139/2002 o rybárstve.

Účinnosť od: 01.01.2009

Zákon č. 255/1994 Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži

Účinnosť od: 01.01.2008