Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 8/2020

19-02-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 7/2020

13-02-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 6/2020

05-02-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizačná služba v ochrane rastlín v Rakúsku

28-01-2020
Agricultural Chamber of Austria, Schauflergasse 6, 1015 Vienna, Rakúsko / Austria
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2020

27-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 4/2020

21-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 3/2020

20-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku

16-01-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2020

09-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2020

03-01-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany