Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 25/2020

22-06-2020
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Slimáky, slizniaky

Po dlhotrvajúcom suchu je teraz zrážok dostatok, lokálne aj priveľa, čo vyhovuje slimákom a slizniakom. Už ich môžeme pozorovať v záhradkách a treba si kontrolovať aj poľné porasty.

V záhradách škodia slimáky. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky a slizovce, ktoré patria tiež do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach rastlín sa prejavuje prehryznutím stonky alebo vyhrýzaním okrajov a dier v listoch. Jasným znakom, že poškodenie je od slimákov je sliz na listoch. Za potravou vyliezajú hlavne na večer a v noci, významné škody spôsobujú za vlhkého počasia. Slimáci sú obojpohlavní, pri kopulácii si vzájomne vymieňajú spermie. Do roka majú dve generácie. Dospelec kladie 200-400 vajíčok  v skupinkách po 10-20 ks asi 5 cm hlboko do pôdy. Preto je vhodné pôdu po sejbe plodiny zavalcovať, aby sa im znemožnilo vchádzať do úkrytov. Letná generácia kladie vajíčka v máji, v priebehu leta sa liahnu mláďatá, ktoré potom v priaznivých podmienkach škodia na repke až do novembra. Prezimujú vajíčka, ojedinele aj dospelci. V priebehu zimy sa liahnu mláďatá ďalšej generácie, ktoré vo februári až apríli poškodzujú jarné plodiny. V suchom a teplom období prežívajú všetky štádiá niekoľko týždňov bez potravy v dutinách a trhlinách pôdy. Dĺžka života slizniačikov a slizovcov je 6-12 mesiacov. Priaznivé pre ich výskyt je teplé vlhké počasie v lete a na jeseň. Ich aktivita začína pri teplote 5°C. Za 24 hodín prelezú sotva 1,5 m ale pri osídľovaní porastu sa presunú až o 50 m. Slizniačiky a slizovce sú aktívne celú noc, zvlášť po daždi. Ich žravosť je veľká, hmotnosť tela sa zvýši za 24 hodín o 30-40 %.

Základnou ochranou je odstraňovanie pozberových zvyškov, príprava pôdy bez hrúd, valcovanie. Majú aj množstvo prirodzených nepriateľov, ktorí sa nimi živia: hmyz, krtkovia, ježkovia, slepúchy, jašterice, vtáci,  kačice a husi.

Stupeň výskytu slizniačikov a slizovcov sa zisťuje pod 1 m² veľkými čiernymi fóliami umiestnenými na odburinenej plôške pôdy. Výskyt sa kontroluje po 24 hodinách. Dohľadanie uľahčí, ak sa pod fóliu umiestni malé množstvo granulovaného moluskocídu. Jeho skonzumovanie vyvolá nadmernú produkciu slizu a uľahčí dohľadanie najmä mladých slimákov. Prahy škodlivosti nie sú spracované. V praxi sa používa ako prah škodlivosti už jeden jedinec pod nástrahou, teda 1 slimák na 1 m².

Spôsob ochrany sa volí podľa napadnutia na okrajové, pásové alebo celoplošné. Problémom býva ako sa dostať s rozmetadlami na mokré pozemky, vtedy je vhodné aplikovať návnady ručne na najexponovanejšie miesta. Hraničné teploty pre použitie prípravkov sú 9-16°C. Autorizované sú návnadové prípravky s účinnou látkou metaldehyde Axcela, Clartex Neo, Lima Oro 5%, Lima Oro, Plantella Arion+, Metarex Inov a Xiren do plodín, ktoré môžu byť ohrozené: cukrová repa  prípadne zemiaky a záhradné plodiny. Môžu sa podľa potreby použiť niekoľko krát za rok až do súhrnu 17,5 kg na ha za rok. 

V malospotrebiteľskom balení sú autorizované moluskocídy s účinnou látkou metaldehyde Limanish Premium, Slimex, Slimax, Granulax-proti slimákom, Metarex M, Desimo Duo, Lima Oro, Lima Oro 5%, Plantella Arion+.

S účinnou látkou ferric phosphate sú autorizované  Ferramol Compact, Ironmax Pro do zeleniny, okrasných a liečivých rastlín a poľných plodín. Prípravok Ferrimax obsahuje tiež účinnú látku fosforečnan železitý a je možné ho použiť vo všetkých plodinách pestovaných v záhradách, t.j. zelenina, ovocie, ovocné stromy, okrasné stromy a rastliny, atď., ktoré sú pestované buď v skleníku alebo voľne. Vzhľadom na spôsob pôsobenia fosforečnanu železitého sa po konzumácii návnady slimáky zvyčajne stiahnu pod zem, kde uhynú, a preto nie je možné vidieť veľa mŕtvych slimákov. Účinky pôsobenia preto nemusia byť viditeľné okamžite, ale výsledok pôsobenia prípravku sa dá hodnotiť na základe zníženého výskytu poškodenia plodín. Účinnou látkou je fosforečnan železitý, teda látka, ktorá sa voľne nachádza v prírode. Táto zlúčenina sa v pôde rozkladá pôsobením mikroorganizmov a látok vylučovaných rastlinami. Tým sa uvoľňujú a sú rastlinám k dispozícii dve dôležité živiny – fosfor a železo.

Prípravok určený na použitie na ornej pôde, v zelenine, okrasných rastlinách a záhradách, v skleníkoch a na otvorených plochách Nemaslug je biologický prípravok so živými makroorganizmami Phasmarhabditis hermaphrodita na ochranu rastlín napadnutých slimákmi a slizniakmi. Parazitické nematódy napádajú slimáky v pôde a prenikajú do ich tela. Nematódy nesú symbiotickú baktériu (Moraxela osloensis), ktorú vypustia do hostiteľa. Baktéria sa množí a v kombinácii s nematódami zapríčiní smrť hostiteľa. Parazitické nematódy aktívne vyhľadávajú slimáky v  pôde a prenikajú do ich tela, kde sa množia. Po určitej dobe vývoja nová generácia nematódov opustí hostiteľa a vyhľadáva ďalšieho. Napadnutý slimák prestane do 3 až 5 dní žrať a behom 7-10 dní po aplikácií v pôde hynie. Háďatká pôsobia dlhodobo  po dobu 6 týždňov. Účinkuje na slimáky, ktoré sa vyskytujú v pôde. Phasmarhabditis hermaphrodita sa aplikuje od apríla do konca septembra, pri pôdnej teplote  +5 až +28 °C. Optimálna teplota je 15 °C. Aplikujte večer, aby sa minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia. Nepoužívajte na ťažkých a zamokrených pôdach a na zamrznutú pôdu. Nepoužívajte chemické prípravky na ochranu rastlín, zároveň s biologickou ochranou.

Do zeleniny, okrasných rastlín a byliniek je povolený v malospotrebiteľskom balení Fito prírodný odpudzovač slimákov. Pomocný prípravok vo forme granúl obsahuje prírodný minerál, sepiolit, ktorý je známy vďaka svojmu vynikajúcemu absorpčnému účinku. Po rozsypaní na zem odsaje vlhkosť a vytvorí nepriaznivé podmienky pre slimáky, ktoré aby nevyschli, vyhnú sa mu. Neobsahuje toxíny, je neškodný pre domáce zvieratá a človeka. Rozsypte v 3-4 cm širokom páse okolo rastliny. Môže sa aplikovať počas celého roku, raz za mesiac, v prípade dažďov každé 2 týždne.