Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 8/2018 - Stimulátory a regulátory rastu

25-04-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na zimných seminároch nás firmy informovali o nových prípravkoch na ochranu rastlín, medzi ktorými sú aj stimulátory a regulátory rastu. V tejto správe sa zameriam na nové prípravky zaradené medzi autorizované prípravky a prípravky zaradené ako biostimulátory.

V tomto roku pribudli k regulátorom rastu prípravky, ktoré nie sú v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod na rok 2017, ale etikety sú zverejnené na stránke www.uksup.sk, prípadne ste si ich už v minulom roku odskúšali. Nový Zoznam autorizovaných prípravkov na rok 2018 zatiaľ nie je na stránke zverejnený.

Paket 250 EC je regulátor rastu a vývoja rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na skrátenie stebla a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej na báze účinnej látky trinexapac-ethylu zo skupiny cyklohexankarboxylových derivátov. Účinná látka trinexapac-ethyl inhibuje syntézu giberelínov a tým dochádza k zabrzdeniu predlžovacieho rastu rastlín; je prijímaná hlavne listami rastlín, je rýchlo absorbovaná a je rozvádzaná vodivým systémom do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu predlžovania stonkových internódií. Po aplikácii dochádza k obmedzeniu rastu, zosilneniu stebla a zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu. Aplikujte v rastovom štádiu, keď 1. kolienko je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom až do rastového štádia, keď 5. kolienko je 2 cm nad 4. kolienkom (BBCH 31-35). Odporúčané množstvo vody 200 – 400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších porastoch k zaisteniu kvalitnej penetrácie.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Croisor 100 je chemická hybridizačná látka pre pšenicu ozimnú s účinnou látkou sintofen. Peľ rastlín pšenice ošetrenej prípravkom sa stáva sterilným, kým samičie orgány ostávajú plne funkčné.

Prípravok je určený na produkciu hybridného osiva pšenice ozimnej v rámci zmluvy so semenárskou spoločnosťou. Dávka vody: 300 l/ha. Maximálna dávka: 15 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x za dva roky. Termín aplikácie: od začiatku predlžovacieho rastu až do 3. kolienka (BBCH 30 až 33). Vo všetkých prípadoch dodržiavajte odporúčania poskytnuté technickým poradcom.

Cuadro NT  je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín. Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov. Je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne hydrolyzovaný na aktívny derivát translokovaný do meristematických pletív. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej čo vedie k redukcii dĺžky internódií po aplikácii, čím sa zvyšuje odolnosť proti poliehaniu. Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (BBCH 29 – 39) v pšenici jarnej, jačmeni ozimnom, jarnom, raži, tritikale alebo ovsi. Dávka vody: 200 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Asahi SL je stimulátor rastu rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, rast a vývoj rastlín, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov. Priamo spôsobuje zvýšenie úrody a  zvýšenie kvality úrody. Účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššiu kvalitu plodov. Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien. Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody. Je určený na poľné plodiny, do sadov, vinohradov, zeleniny a okrasných rastlín. Použitie sa riadi vývojovou fázou danej plodiny.

Blade je regulátor rastu vo forme emulzného koncentrátu, ktorý je určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného. Obsahuje účinnú látku trinexapac-ethyl patriacu do skupiny cyklohexankarboxylových derivátov. Mechanizmus účinku trinexapac-ethylu spočíva v zastavení syntézy giberelínov. Je prijímaný prevažne zelenými časťami rastlín a je rozvádzaný do meristematických pletív. Brzdí predlžovanie stonkových internódií. Brzdenie rastu rastlín zvyšuje ich odolnosť proti poliehaniu.

V novom Zozname vzájomne uznaných výrobkov Odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zrojov, aktualizovaného 15.2.2018 sú uvedené nové prípravky zaradené medzi hnojivá. Uvediem z nich tie, ktoré majú aj biostimulačný efekt.

Mikrogranulované hnojivo Pannon Starter Double obsahuje konídie húb Coniothyrium minitans spolu s okamžite prijateľnou formou P a Zn. Je určené do repky olejnej na zlepšenie stavu rastlín, stimuláciu rastu a tvorby úrody. Udržiava mikrobiálnu rovnováhu v pôde. Zapracujte do pôdy alebo použite špeciálny aplikátor na mikrogranulované hnojivá.

Podobne mikrogranulované hnojivo Pannon Starter Perfect obsahuje N+P+Zn+Trichoderma asperellum. Aplikuje sa priamo pod vyvíjajúci sa koreň.

Na aktiváciu rastu koreňového systému repky ozimnej v jesennom období a stimuláciu odnožovania v ozimných obilninách je vhodný Rooter – stimulátor vyrobený na báze Technológie Physio Activator. Osahuje výťažky z morských rias pre stimuláciu zakoreňovania a odnožovania. Aplikujte v repke ozimnej na jeseň pri 4-6 listoch repky, v ozimných obilninách pri 2-3 listoch.

Do kukurice je vhodná tekutá zmes mikroživín Zeal s obsahom Mo+Zn pre kvalitnejšie opelenie a založenie zrna.

Biologický stimulátor AlgaFix je vodná suspenzia živých rias, ktoré produkujú hormóny, čo vedie ku koordinovanému a harmonickému rastu všetkých orgánov. Používa sa na ošetrenie listov poľných plodín na ornej pôde a zeleniny, na ošetrenie ovocných sadov, hrozna a listov okrasných rastlín v intenzívnych fázach rastlinnej vegetácie. Živý koncentrát zelenej riasy z jazera Balaton je ideálny pre ošetrenie následkov spôsobených stresom počasia, patogénov a škodcov a nevhodných technológií.

Portfólio prípravkov zaradených medzi hnojivá so stimulačným účinkom na rastliny je oveľa širšie, riaďte sa aktualizovaným zoznamom.