Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Osevné postupy

31-10-2014
Pospišil, R. – Líška, E, - Kováč, K. | karol.kovac1@gmail.com; richard.pospisil@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre