Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019
Z dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. | jan.jobbagy@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre