Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Vyhliadky EÚ v poľnohospodárstve na roky 2020 - 30

08-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa prognóz zo správy Európskej únie o výhľade poľnohospodárstva na roky 2020 - 30, ktorú 16. decembra 2020 zverejnila Európska komisia, sa očakáva nasledovný vývoj:

 • len obmedzený rast produkcie plodín na ornej pôde,
 • jadrom zvyšovania produktivity výnosov, zlepšenia pracovných podmienok a vyšších environmentálnych štandardov bude digitalizácia,

Výmery

 • pokles celkovej poľnohospodárskej pôdy o 0,5 mil. ha na 161,2 mi. ha,
 • ďalšie zvýšenie výmery lesnej plochy na 161 mil. ha,
 • zvyšovanie výmery pastvín a krmovín,
 • pokles výmery plodín na ornej pôde,

Obilniny

 • stabilná produkcia obilnín v EÚ na úrovni 278 miliónov ton (poľnohospodárska plocha sa síce zmenší, avšak výnosy sa zvýšia vďaka zlepšenému striedaniu plodín, hospodáreniu s pôdou a väčšiemu využívaniu nástrojov na podporu rozhodovania),
 • stabilizácia celkovej spotreby EÚ do roku 2030 na úroveň  260 mil. ton,
 • posilnenie vývozu z EÚ,

Olejniny

 • zvýšenie celkovej produkcie v EÚ vďaka rastu produkcie slnečnice a sóje,
 • pokles spotreby rastlinných olejov, najmä v dôsledku zníženia dovozu palmového oleja,

Bielkovinové plodiny

 • zvýšenie produkcie vďaka veľkému  zväčšeniu plochy a zlepšeniu úrody,
 • 30% nárast spotreby vďaka silnému dopytu po inovatívnych produktoch z rastlinných bielkovín a lokálne produkovaných zdrojoch bielkovín,

Cukor

 • nárast produkcie do roku 2030 na 16,2 milióna ton,
 • obmedzenie poklesu spotreby vzhľadom na zvyšujúci sa vývoz cukru v spracovaných výrobkoch,
 • EÚ – ako sebestačná a potenciálny čistý vývozca cukru vďaka konkurencieschopným cenám,

Mlieko a mliečne výrobky

 • snaha o prechod k vyššej udržateľnosti,
 • rast produkcie mlieka v EÚ miernym tempom -  0,6% ročne,
 • EÚ zostane najväčším vývozcom mlieka a mliečnych výrobkov na svete, pretože rast populácie a príjmov by mohol zvýšiť globálny dopyt po mliečnych výrobkoch,
 • EÚ sa bude v roku 2030 podieľať  49% na svetovom vývoze syra,
 • stabilizácia trhu s maslom vďaka zvyšovaniu maloobchodného predaja v EÚ a stabilnému vývoznému dopytu,
 • spotreba jogurtu a smotany na obyvateľa zostane stabilná,
 • spotreba tekutého mlieka by mala klesať pomalšie ako za posledných desať rokov (- 0,7%), vďaka segmentácii výrobných systémov,

Mäso

 • obavy o udržateľnosť budú tlačiť na nižšiu spotrebu, efektívnejšie výrobné systémy s menším počtom zvierat a nižší vývoz  živých zvierat,
 • pokles celkovej spotreby na obyvateľa v EÚ do roku 2030  o 1,1 kg na 67,6 kg,
 • pokles produkcie hovädzieho mäsa vzhľadom na pokles počtu zvierat HD,
 • pokles spotreby hovädzieho mäsa o 0,9 kg na obyvateľa,
 • pokles produkcie bravčového mäsa v EÚ o 1 mil. ton (-4,6%),
 • zmierňovanie dopadu afrického moru ošípaných v Ázii na trhy s mäsom v EÚ,
 • pokles veľkého odlivu bravčového mäsa do Číny,
 • EÚ zostane popredným dodávateľom bravčového mäsa na svetový trh,
 • výroba a spotreba ovčieho a kozieho mäsa v EÚ zostane stabilná,
 • vývoz ovčieho a kozieho mäsa zostane nízky, pretože Austrália a Nový Zéland si udržia svoje dominantné postavenie na svetovom trhu,
 • zvýšenie produkcie hydinového mäsa,
 • spotreba hydinového mäsa v EÚ do roku 2030 dosiahne 24,6 kg na obyvateľa, pretože spotrebitelia považujú hydinu za lacný, zdravý a udržateľný produkt,

Ovocie a zelenina

 • zvýšený dopyt vzhľadom na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov v oblasti  zdravia a zdravej výživy

Výťah a preklad z originálu

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2020-30-yields-growth-expected-arable-crops-sector-2020-dec-16_en

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2020-30-yields-growth-expected-arable-crops-sector-2020-dec-16_en

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2020-30-agri-food-sector-shown-resilience-still-covid-19-recovery-have-long-term-impacts-2020-dec-16_en