Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných

23-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)