Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Ošípané

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 04.09.2019

04-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)