Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchod s agropotravinami v EÚ si udržal v období január-júl 2020 rast

16-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Napriek pretrvávajúcej kríze covid-19 zostal agropotravinársky obchod v EÚ počas prvých siedmich mesiacov roku 2020 silný. Vývoz EÚ-27 za január až júl 2020 dosiahol celkovú hodnotu 105,5 miliárd EUR (nárast o 2,1% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019), zatiaľ čo dovoz do EÚ 27 dosiahol hodnotu 72,6 miliárd EUR (nárast o 1,7%). Výsledkom bolo, že za prvých sedem mesiacov roku 2020 predstavoval prebytok agropotravinárskeho vývozu 32,9 miliárd EUR, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 nárast o 3%.

Najvýraznejšie sa zvýšili hodnoty exportu:

 • bravčového mäsa (o 1,8 mld. €),
 • pšenice (o 1,6 mld. €),
 • obilnín iných ako pšenica a ryža (o 454 mil. €),
 • repkového a slnečnicového oleja (o 325 mil. €).

Výrazný pokles však bol zaznamenaný vo vývoze:

 • alkoholických nápojov:
  • vína  (o 1,16 miliardy EUR),
  • liehovín a likérov (o 1,11 miliardy EUR),
 • surových koží a kožiek  (o 650 miliónov EUR),
 • bavlny (pokles o 308 miliónov EUR).

Významný bol rast dovozu:

 • čerstvého a sušeného tropického ovocia (o 767 miliónov EUR),
 • olejnatých semien iných ako sója (o 539 miliónov EUR, hlavne repkového a slnečnicového semena),
 • palmového a palmojadrového oleja (o 523 miliónov EUR).

Pokles bol zaznamenaný v dovoze:

 • obilnín iných ako pšenica a ryža (o 850 miliónov EUR),
 • liehovín a likérov (o 349 miliónov EUR),
 • olejových pokrutín (o 420 miliónov EUR),
 • hovädzieho mäsa (o 267 miliónov EUR).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-sustains-growth-during-january-july-2020-2020-nov-13_en 

Monitoring agropotravinárskeho obchodu: január-júl 2020