Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Poslanci EP vyjadrili výhrady k navrhovaným opatreniam Komisie

29-04-2020
By Gerardo Fortuna | EURACTIV.com
(zdroj: www.euractiv.com)

V liste komisárovi pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskému poslanci Európskeho parlamentu vo Výbore pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu (COMAGRI) kritizovali balík výnimočných opatrení, ktoré navrhla Komisia s cieľom zmierniť problémové poľnohospodársko-potravinárske trhy v dôsledku krízy COVID-19.

Komisia 22. apríla navrhla krátkodobý balík opatrení na intervenciu na trhu, ktoré chce prijať do konca apríla, je však potrebné, aby ich členské štáty schválili.

  • Opatrenia zahrnuté v krátkodobom balíku však neboli rovnaké ako tie, ktoré požadovali v predchádzajúcich dňoch poslanci Európskeho parlamentu a ministri poľnohospodárstva EÚ.
  • Rozpočet bol dosť nízky a dosahoval 76 mil. EUR na pomoc na súkromné ​​skladovanie mliečnych a mäsových výrobkov.
  • Poslanci kritizovali najmä opatrenia týkajúce sa pravidiel súkromného skladovania syrov a tvrdili, že by sa malo otvoriť skladovanie syrom vo všetkých formách a minimálna doba skladovania by mala byť v závislosti od druhu syra flexibilnejšia.
  • V liste poslanci takisto zdôraznili potrebu ďalších dočasných krízových opatrení v sektore vína, ktoré tomuto odvetviu umožnia dotovať zníženie maximálnych výnosov na hektár a znížiť objemy vína.
  • Poslanci tiež žiadajú, aby Komisia investovala peniaze z fondov do vín s vyššou kvalitou, pretože ide o sektor vážne zasiahnutý zmrazením odvetvia Horeca (hotely, reštaurácie a kaviarne).
  • Poslanci tiež požiadali o úpravu noriem miešania s cieľom zvýšiť percentuálny podiel miešania s vínami z odlišného roku zberu z 15% na 25%.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-voice-strong-reservations-about-commissions-market-intervention-measures/