Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Starnutie európskych poľnohospodárov zostáva vo vidieckych oblastiach hlavnou výzvou

16-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú obnovu, miestny rozvoj a zamestnanosť vo vidieckych oblastiach“. Z hodnotenia vyplýva, že

  • starnutie európskych poľnohospodárov je jednou z najväčších výziev, ktorým vidiecke oblasti čelia; v roku 2016 boli v EÚ na každého manažéra fariem do 40 rokov traja manažéri fariem nad 65 rokov;
  • vplyv SPP na generačnú obnovu je väčšinou pozitívny, zostáva však obmedzený, najmä v regiónoch bez základnej infraštruktúry a služieb;
  • samotná SPP nestačí na riešenie hlavných prekážok vstupu do poľnohospodárstva, ako je prístup k pôde a prístup ku kapitálu;
  • opatrenia zahrnuté v SPP podporujú ekonomickú udržateľnosť mladých poľnohospodárov, avšak nie je využitý plný potenciál týchto opatrení.

Hodnotenie podporila externá štúdia a skúma sa v ňom účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a európska pridaná hodnota politických opatrení dvoch pilierov SPP implementovaných v rokoch 2014 až 2020. Hodnotené opatrenia sú tie, ktorú sa najviac týkajú generačnej obnovy: i) priame platby podpory mladým poľnohospodárom; ii) investičná podpora; a iii) pomoc na začatie podnikania („opatrenia na generačnú obnovu SPP“).

Z hodnotenia vyplýva, že podpora poskytovaná v rámci „opatrení na generačnú obnovu SPP“ má pozitívny vplyv na zvýšenie počtu mladých poľnohospodárov, aj keď v obmedzenej miere. Tento pozitívny vplyv závisí aj od ďalších faktorov. Napríklad sociálno-kultúrne a širšie ekonomické stimuly zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní o venovaní sa poľnohospodárstvu alebo živote na vidieku.

Výťah a preklad z oroginálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/ageing-europes-farmers-remains-major-challenge-rural-areas-2021-apr-08_en