Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Komisia zisťuje názory na vplyv SPP na výmenu poznatkov a poradenské činnosti

11-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o vplyve spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na výmenu poznatkov a poradenské činnosti. Otvorená bude po dobu 12 týždňov do 2. februára 2021.

Úlohou tejto verejnej konzultácie je zhromaždiť informácie a spätnú väzbu od zainteresovaných strán, ako sú poľnohospodári, národné a regionálne úrady, výskumní pracovníci a širšia verejnosť, ktoré sa použijú pri celkovom hodnotení. Cieľom hodnotenia je zistiť, či sa plní cieľ SPP „podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vidieckych oblastiach“ a či sú príslušné opatrenia účinné, efektívne, koherentné, relevantné a poskytujú pridanú hodnotu EÚ.

Tlačová správa