Novinky

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vývoj obilných kombajnov smeruje k autonómii

13-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vidiecka žena roka - Líderka 2021

10-09-2021

Videá zamerané na chov včiel

10-09-2021

Podklad pre konzultácie k návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

10-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

EÚ posilňuje svoje vedúce postavenie v globálnom obchode s agropotravinami

09-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 38/2021

08-09-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Technika a technológie cielenej aplikácie kvapalných organických hnojív

08-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre