Novinky

Videá zamerané na chov včiel

10-09-2021

Podklad pre konzultácie k návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

10-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

EÚ posilňuje svoje vedúce postavenie v globálnom obchode s agropotravinami

09-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 38/2021

08-09-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Technika a technológie cielenej aplikácie kvapalných organických hnojív

08-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Unikátny software pre plánovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky

31-08-2021
AGRI-PRECISION s.r.o.

Ozimné obilniny

31-08-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Stanovenie ťažkých kovov v bielom a červenom víne

23-08-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Karanténne vrtivky na orechoch

20-08-2021
ÚKSÚP-OOR Topoľčany