Novinky

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

20-06-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

20-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov

14-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ

Pestovanie moháru talianskeho (Setaria italica (L.) P. Beauv.) a ekonomika jeho pestovania na zrno

11-06-2019
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

11-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve

10-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Biohospodárstvo je jednou z odpovedí ako si poradiť s klimatickou zmenou

10-06-2019
(www.mpsr.sk)

Monitoring šarky švestky v netypických výsadbách peckovin

06-06-2019
¹ Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Česká republika, ² Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wroclaw ,Polsko

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

06-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)