Novinky

Pilotná štúdia o selekcii včiel medonosných

17-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

15-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie na prvý výskyt zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) v podmienkach Slovenska

14-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Možnosti alternatívnej ochrany viníc využitím základných látok

14-03-2022
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala svoje úvodné zasadnutie

11-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv spôsobov obrábania pôdy na jej kvalitu

11-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Vlnačka hrušková

10-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Faktory mající vliv na hygienickou kvalitu syrového mléka

09-03-2022
Veterinární univerzita Brno
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2022, str. 16-17)

Nová správa FAO zdôrazňuje možné výhody a riziká spojené s potravinami budúcnosti

07-03-2022
(zdroj: www.fao.org)

Bývalé potraviny - potenciálna zložka krmív

07-03-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra