Novinky

Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom klimatických zmien

24-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sejačky na presnú sejbu jarných plodín

17-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

16-04-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019

16-04-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu

15-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Poistenie rizík v agrosektore

10-04-2019
Respect Slovakia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

09-04-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Európska komisia predstavila návrh legislatívy pre poľnohospodárstvo po roku 2020, pre Slovensko je sklamaním

09-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové odrody maku siateho v Slovenskej republike

08-04-2019
ÚKSÚP, Hlavná odrodová skúšobňa Beluša

Súčasný stav a budúcnosť pestovania liečivých rastlín

04-04-2019
NPPC - VÚRV Piešťany