Novinky

Používanie dronov v ochrane rastlín v Maďarsku – legislatívne podmienky pre ich praktické používanie pri ochrane rastlín

18-11-2019
Ministry of Agriculture, Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Maďarsko / Hungary
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Alternatívy reštartu zemiakov v „Zemiakarskej výrobnej oblasti“

15-11-2019
ÚKSÚP - pracovisko Spišská Belá

Výsledky a predpoklady úspešného pestovania sóje fazuľovej na Slovensku

13-11-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
Julius Kühn-Institute, Institute for Application Techniques in Plant Protection, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Nemecko/Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Ochrana rastlín v poľnohospodárstve - ekonomická úvaha

08-11-2019
University of Hohenheim, Department of Farm Management, Schloß Hohenheim 1, 70599 Stuttgart, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Šíření afrického moru prasat v EU – krutá realita se špatnou prognózou

06-11-2019
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
(zdroj: Náš Chov 2019, č. 10)

Matečná: Počet včelárov na Slovensku je najvyšší za posledných 20 rokov

31-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia

31-10-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Huminové kyseliny ako reálna alternatíva oxidu zinku v chovoch ošípaných

31-10-2019
HUMACON s.r.o.
(zdroj: Roľnícke noviny 34/2019, str. 7)

V novej SPP by sme sa mali viac venovať efektivite fungovania jednotlivých podporných politík ako len výške rozpočtu

28-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(zdroj: Agromagazín 9/2019, str. 20-22)