Novinky

Inspirace pro rentabilitu v chovu prasat

19-01-2017
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Nové nariadenie o zdraví rastlín: prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

13-01-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 1. časť

10-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita

09-01-2017
(zdroj: www.fao.org)

Praktické dopady epigenetiky do odchovu jalovic

05-01-2017
1 MTS s.r.o.; 2 Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita v Praze; 3 soukromý veterinární lékař; 4 Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Praha-Uhříněves

Požiadavky na riešenie obsluhy obilných kombajnov

03-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

19-12-2016
VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Trendy vývoja obilných kombajnov

16-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VIII.

15-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť

07-12-2016
(zdroj: www.fao.org)