Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Začarovaný mliečny kruh

19-06-2017
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky XI.

03-04-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky X.

03-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IX.

26-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Inspirace pro rentabilitu v chovu prasat

19-01-2017
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

19-12-2016
VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VIII.

15-12-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VII.

10-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VI.

27-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky V.

22-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre