Novinky

Nový spôsob práce pre budúcnosť poľnohospodárstva

27-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Fosforečné hnojenie vo výžive trávnych porastov

27-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Ambiciózne úsilie EÚ o zmenu klímy by mohlo zvýšiť emisie vo zvyšku sveta

25-05-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Fuzarióza klasov pšenice opäť aktuálna

25-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Ako budúca SPP prispeje k Európskemu ekologickému dohovoru

22-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Posilnenie odolnosti Európy: zastavenie straty biodiverzity a budovanie zdravého a udržateľného potravinového systému

21-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2020

21-05-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2020

21-05-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Vplyv aplikácie organických hnojív na úrody rastlín a na obsah voľne žijúcej baktérie obohacujúcej pôdu o dusík

19-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ceny pšenice a kukurice od európskych pestovateľov majú tendenciu mierneho zvýšenia

19-05-2020
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Agromagazín 3/2020, str. 12-13)