Novinky

Finančné nástroje zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na udržateľné potravinové systémy

20-11-2020

Publikácia: Monitorovanie lesov pomocou diaľkového prieskumu

20-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

20-11-2020
(zdroj: www.apa.sk)

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Sabinov

20-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Brzdenie prípojných vozidiel

20-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hodnotiaca štúdia o vplyve opatrení SPP na všeobecný cieľ - „Životaschopná výroba potravín“

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia - Potravinové cesty do roku 2030

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Ako to s „potravinovým semaforom“ naozaj bude?

16-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obchod s agropotravinami v EÚ si udržal v období január-júl 2020 rast

16-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)