Novinky

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Publikácia Ovocie a zelenina - príležitosti a výzvy pre malé udržateľné poľnohospodárstvo

22-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

14-09-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vývoj obilných kombajnov smeruje k autonómii

13-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vidiecka žena roka - Líderka 2021

10-09-2021