Novinky

Dobrá správa pre poľnohospodárov: O investície môžete žiadať do konca júna

11-05-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Produkcia a kvalita trávnych porastov ovplyvnená dusíkatým hnojením

11-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Optimalizovaná minerálna výživa rozhoduje o úrovni produkčného procesu

05-05-2022

Nosatci v sadech

04-05-2022
Zemcheba s.r.o. Chelčice

Vzťah medzi úrodnosťou pôdy a uplatňovaním redukovaného obrábania pôdy

03-05-2022
NPPC - – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Potenciál rastu agropotravinárskeho vývozu EÚ prostredníctvom elektronického obchodu do Číny

02-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov

29-04-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia oznámila účasť 100 miest na misii EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

29-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kvalitatívna papierová chromatografia ako nástroj na sledovanie stavu pôdy

29-04-2022
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 46-48)

Deficit vápníku v plodech jablek a z toho plynoucí důsledky

29-04-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 34-35)