Novinky

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. - hubovité ochorenie cícera baranieho

14-01-2020
NPPC - VÚRV Piešťany

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

10-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nová technológia zameraná na lepšie využitie tepelnej energie z odpadových vôd

10-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv vermikompostu získaného z rôznych bioodpadov na rast pšenice a zdravie pôdy

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Posúdenie udržateľnosti poľnohospodárstva v krajinách EÚ

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Súčasné výzvy rezistencie patogénnych húb proti fungicídom

08-01-2020
BASF SE, Agricultural Center, 67117 Limburgerhof, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín

03-01-2020
Bayer AG - Crop Science, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Aké plemeno oviec je najvhodnejšie na chov ? – malé zamyslenie pred jeho výberom

03-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky; NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Trendy v konštrukcii a výbave traktorov

02-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra