Novinky

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019
1 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno; 2 Odbor výživy, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Komárno

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

11-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie jarných pšeníc a jačmeňov

05-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO, súkromný veterinárny lekár

Aktuálnych desatoro pre prežitie včelstiev

20-02-2019
ukážková včelnica SZV , Želiezovce

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019

19-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Pestovanie monokultúr začína dominovať: zlá správa pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

18-02-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)