Úvod / Novinky

Novinky

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Koľko bude stáť dekarbonizácia dopravy v EÚ?

21-11-2019
(zdroj: euroactiv.com)

Výzva č. 43/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1: Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

21-11-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2019

21-11-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Prechodné obdobie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky bude najmenej rok

19-11-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Mastitídy dojníc – etiológia a výskyt v chovoch

19-11-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - ústav chovu zvierat

Používanie dronov v ochrane rastlín v Maďarsku – legislatívne podmienky pre ich praktické používanie pri ochrane rastlín

18-11-2019
Ministry of Agriculture, Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Maďarsko / Hungary
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Alternatívy reštartu zemiakov v „Zemiakarskej výrobnej oblasti“

15-11-2019
ÚKSÚP - pracovisko Spišská Belá

Výsledky a predpoklady úspešného pestovania sóje fazuľovej na Slovensku

13-11-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
Julius Kühn-Institute, Institute for Application Techniques in Plant Protection, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Nemecko/Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)