Úvod / Novinky

Novinky

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020

29-01-2020
ÚKSÚP – OOR

Signalizačná služba v ochrane rastlín v Rakúsku

28-01-2020
Agricultural Chamber of Austria, Schauflergasse 6, 1015 Vienna, Rakúsko / Austria
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Realita slovenského zeleninárstva

28-01-2020
1Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska; 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FEM, Katedra marketingu a obchodu

Poradenstvo pre neprofesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín

24-01-2020
FLORASERVIS spol. s r.o., Dorastenecká 37, 83107 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Miešacie kŕmne vozy a podstielacie vozy

23-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku

20-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok 2019 – druhý najteplejší od roku 1880

16-01-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Súčasná situácia v oblasti prognózy a signalizácie na Slovensku

16-01-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)