Úvod / Novinky

Novinky

Predĺžený termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta

13-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

PPA už vyplatila žiadosti o platby na veľké dobytčie jednotky za 3,2 milióna eur

13-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

12-08-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 09.08.2019 - 15.08.2019

09-08-2019

Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat

09-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pôdne vlastnosti z hľadiska dlhodobého hnojenia

07-08-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Konto pre „Zelenú naftu“ si vytvorilo cez 2 000 žiadateľov

06-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2019

06-08-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny

31-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Význam minimalizačných technológií z hľadiska produkcie fytomasy

31-07-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica