Novinky

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

05-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

05-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

04-03-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Štúdia o zemepisných označeniach (ZO) a zaručených tradičných špecialitách (ZTŠ) chránených v EÚ

03-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zvyšovanie úrod kukurice

02-03-2021
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Európska komisia vyzýva na spätnú väzbu k budúcemu plánu na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy

01-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Je potrebné, aby poľnohospodárska politika zabezpečila výraznejšie zlepšenie životného prostredia pre vodu v Európe

26-02-2021
(zdroj: www.eea.europa.eu)

Autonómne traktory predstavujú budúcnosť poľnohospodárstva

26-02-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1/2021, str. 5-8)

Redistributívna platba pomôže všetkým

24-02-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zdravotný stav mliečnej žľazy dojníc v pozornosti chovateľa

24-02-2021
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2VETSERVIS, s.r.o.; 3NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra