Novinky

Trendy v konštrukcii a výbave traktorov

02-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv systému orby a predchádzajúcich plodín na pôdu

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Adaptabilnosť brzdových systémov

13-12-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Matečná: Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy

11-12-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Biologická ochrana rastlín v Nemecku – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11-12-2019
Institute for Biological Control, Federal Research Center for Cultivated Plants, Julius Kuehn Institute, Darmstadt, Nemecko
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Ochrana a welfare mliekového dobytka v EÚ

11-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre AMO

09-12-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Cielená aplikácia fungicídov do pšenice využitím dronu a postrekovača

04-12-2019
Profesional servis s.r.o.
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)