Novinky

Intenzivní výkrm skotu - boxové ustájení - 3. část

13-07-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Vplyv striedania plodín na úrodu zrna a aktuálnu zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

12-07-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podpora chovateľov dojníc a prasníc

10-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti

07-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Extrémne poveternostné podmienky a klimatické zmeny predstavujú výrazný vplyv na produkciu pšenice

06-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, European Commission, Joint Research Centre)

Rozhadzovače priemyselných hnojív

04-07-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Kravy adaptabilné voči vysokej teplote – aktuálna potreba budúcnosti?

30-06-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences)

Pôdoochranné obrábanie pôdy a význam rastlinných zvyškov

28-06-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat

27-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku

26-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)