Novinky

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa

13-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové termíny kurzov pre vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov zverejnené

11-09-2019
www.agroinstitut.sk

Repka ako energetická plodina

11-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

05-09-2019
1 odborník na využívanie huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat; 2 Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
(zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 04.09.2019

04-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zásady efektívnych programov riadenej reprodukcie dojníc

03-09-2019
Mikrop Slovensko

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

02-09-2019
(zdroj: mprv.sr)

Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej

28-08-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dotazník pre potravinárov

27-08-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku

27-08-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky