Novinky

Aktuálnych desatoro pre prežitie včelstiev

20-02-2019
ukážková včelnica SZV , Želiezovce

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019

19-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Pestovanie monokultúr začína dominovať: zlá správa pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

18-02-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Zoznam krmív, prípravkov na ochranu rastlín a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v roku 2019

18-02-2019
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 4/2019)

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2019

15-02-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

15-02-2019
1 Výskumný ústav potravinársky; 2 EcoIPROVIN Slovakia
(zdroj: Vinič a víno 5/2018, str. 158-161)

Katalóg poradenských produktov zverejnený

15-02-2019
(zdroj: www.agroinstitut.sk)

Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3 - Podpora na odbornú prípravu poradcov

15-02-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Dotazník "Spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku", každý sa môže vyjadriť

12-02-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Počasie a technológie obrábania vo vzťahu k vlastnostiam ťažkých pôd a zásobe vody v ich profile

11-02-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce