Novinky

Podpora poľnohospodárstva daňovým zvýhodnením je v krajinách OECD bežná, no Slovensko tam nepatrí

28-07-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

27-07-2020
Nitra

Obvyklá výška nájomného nahnevala poľnohospodárov

24-07-2020
Slovenská poľnohospodársaj a potravinárska komora
(zdroj: Roľnícke noviny 29/2020, str.6)

Doprava a uskladnenie krmovín

24-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemické vlastnosti pôdy pri striedaní plodín v systémoch ekologického a konvenčného poľnohospodárstva

23-07-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Sejacie kombinácie a trendy ich vývoja

22-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Závery Európskej rady, 17. – 21. júla 2020 - SPP

22-07-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Význam minerálnych látok v chove oviec počas pastevného obdobia s dôrazom na kvalitu pastevného porastu

21-07-2020
NTR Nutrition s.r.o.
(zdroj: Slovenský chov apríl 2020, str. 28-29)

Európska komisia sa snaží získať spätnú väzbu o vplyve SPP na prírodné zdroje

20-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica