Novinky

Kvalita odrôd pšenice ozimnej v roku 2021

12-04-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ťahová sila, ťahový výkon a spotreba paliva

11-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

06-04-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Oznamovanie skleníkových plynov bude oveľa jednoduchšie

05-04-2022
(zdroj: www.fao.org)

Netradičná plodina perila krovitá Perilla frutescens (L.) Britton

05-04-2022
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 2 Axxence Slovakia s.r.o.

Komisia posilňuje systém zemepisných označení s cieľom zachovať vysokú kvalitu a posilniť ochranu

04-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Faktory ovplyvňujúce kvalitu pšenice

31-03-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Kŕmne doplnky na zníženie emisií

30-03-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ekonomika a efektívnosť prevádzky traktora

29-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Z príhovoru komisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského o prijatí oznámenia Európskej komisie „Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov“

28-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)