Novinky

Topinambur

30-11-2018
FZKI SPU Nitra

Stáčení a ležení vín na kvasnicích

27-11-2018
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Vinič a víno 5/2018, str. 174-175)

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo od roku 2014

26-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nedojných oviec

26-11-2018
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 SPU Nitra

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

22-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018

22-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

20-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

20-11-2018
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Radlicové pluhy a trendy ich vývoja

19-11-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách pre výstavu Demeter 2018

16-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)