Novinky

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

25-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR

20-02-2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

18-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Letecký transport ako rizikový faktor kvality inseminačných dávok

18-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov
(zdroj: Slovenský chov november 2019, str. 16)

Cikáda Metcalfa pruinosa – lokálne premnožená v niektorých oblastiach Slovenska

14-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Nové metody likvidace plevelů v příkmenných pásech

11-02-2020
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Rastlinné náhrady mlieka v stravovaní obyvateľstva

10-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Integrovaný manažment ochrany proti škodcom by mal byť podľa audítorov viazaný na platby SPP

10-02-2020
(zdroj: euroactiv.com)

Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnota jadrových krmív vo výžive zvierat

07-02-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy