Novinky

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

17-12-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Rada podporuje celoeurópsku značku dobrých životných podmienok zvierat

16-12-2020

Pneumatiky a prevádzka mobilných strojov

11-12-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2020

10-12-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Odchov teliat včera, dnes a zajtra

10-12-2020
(zdroj: Slovenský chov september 2020, str. 25-27)

Doplňujúca informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

08-12-2020
(zdroj: www.apa.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 45/2020

07-12-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 04.12.2020 - 28.01.2021

04-12-2020

Kontrola akosti osív kukurice

04-12-2020
RWA SLOVAKIA

Zlepšenie poodstavových parametrov prasiat po príjme probiotického aditíva v prevádzkových podmienkach

03-12-2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat