Novinky

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

02-06-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obchod s agropotravinami v EÚ zaznamenal v prvých dvoch mesiacoch roka výrazný rast

01-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pestovateľské systémy obrábania pôdy

01-06-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Sekvestrácia pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskej pôde

31-05-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Konferencia na tému "Využitie bioenergie v poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve"

27-05-2022
(zdroj: www.slowakei.ahk.de)

Bavlník, zázračné krmivo pre dojnice?

26-05-2022
MIKROP, a. s., Čebín
(zdroj: Slovenský chov apríl/2022, str. 38-39)

Štúdia FaST Navigator identifikuje modely potrebné na poskytovanie presného poradenstva o používaní hnojív

26-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zintenzívňuje monitorovanie poľnohospodárskych trhov ovplyvnených ruskou inváziou na Ukrajinu

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zvýšená podpora pre poľnohospodárov v EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)