Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Potravinárstvo

· Potraviny

Zákon č. 152/1995 Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách.

Účinnosť od: 30.12.2012

Zákon č. 335/2011 o tabakových výrobkoch.

Účinnosť od: 01.11.2011

Zákon č. 349/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.11.2011

Zákon č. 207/2011 o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.

Účinnosť od: 01.08.2011

Zákon č. 114/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.09.2010

Zákon č. 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Účinnosť od: 01.03.2010

Zákon č. 195/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.05.2007

Zákon č. 472/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.02.2007

Zákon č. 23/2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.05.2005

Zákon č. 289/1996 Národnej rady Slovenskej republiky o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.09.2002