Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Obnova trávnych porastov v priebehu vegetačnej sezóny

25-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska

23-05-2022
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Princípy racionálneho obhospodarovania trávnych porastov

17-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkcia a kvalita trávnych porastov ovplyvnená dusíkatým hnojením

11-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Optimalizovaná minerálna výživa rozhoduje o úrovni produkčného procesu

05-05-2022

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

27-04-2022
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Báhoň
(zdroj: Roľnícke noviny 13/2022, str. 10-11 a 15)

Nové pravidlá pri uvádzaní produktov na hnojenie na trh EÚ

28-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 27/2021)

Význam biopásov v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine

02-12-2021
FPV UKF v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky