Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska

23-05-2022

Princípy racionálneho obhospodarovania trávnych porastov

17-05-2022

Repka na Slovensku v r. 2020/2021

12-05-2022

Produkcia a kvalita trávnych porastov ovplyvnená dusíkatým hnojením

11-05-2022

Optimalizovaná minerálna výživa rozhoduje o úrovni produkčného procesu

05-05-2022

Nosatci v sadech

04-05-2022

Deficit vápníku v plodech jablek a z toho plynoucí důsledky

29-04-2022
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 34-35)

Sortiment odrôd sóje sa opäť rozrástol

27-04-2022

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

27-04-2022
(zdroj: Roľnícke noviny 13/2022, str. 10-11 a 15)

Kvalita odrôd pšenice ozimnej v roku 2021

12-04-2022