Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Kvalita krmu z revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2021

Zemiaky sú strategická plodina, musíme urobiť maximum pre rozvoj jej pestovania

15-10-2021
(zdroj: Naše pole 9/2021, str. 14-16)

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021