Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov

14-06-2019

Pestovanie moháru talianskeho (Setaria italica (L.) P. Beauv.) a ekonomika jeho pestovania na zrno

11-06-2019

Monitoring šarky švestky v netypických výsadbách peckovin

06-06-2019

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roce 2019

03-06-2019

Význam trvalých trávnych porastov pre krajinu a človeka

28-05-2019

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

17-05-2019

Sweet Cherry Days 2019

16-05-2019

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019