Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Strata hmoty a dusíka v maštaľnom hnoji

19-09-2019

Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív

17-09-2019

Repka ako energetická plodina

11-09-2019

Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej

28-08-2019

Ekologická ochrana viniča - Ochrana voči chorobám a škodcom II. časť

22-08-2019
(zdroj: Vinič a víno 3/2019, str. 79 - 81)

Ekologická ochrana viniča - Výživa viniča I. časť

22-08-2019
(zdroj: Vinič a víno 3/2019, str. 74 - 76)

Význam minimalizačných technológií z hľadiska produkcie fytomasy

31-07-2019

Perspektívy a riziká v systéme pestovania slnečnice ročnej

30-07-2019

Nové odrody repky olejky

26-07-2019

Stabilita vína pred jeho fľašovaním a jej zhodnotenie

11-07-2019