Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 23.09.2022 - 30.09.2022

23-09-2022

Signalizácia v ochrane rastlín – 34/2022

22-09-2022
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Práce v ovocných sadoch v mesiaci august a september

22-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

22-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vinohrad v druhej polovici vegetačného obdobia

19-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Rast cien energií, hnojív aj strojov

16-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Múčnatka na repke – nepríjemné prekvapenie

13-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Produkcia a mliekový produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

09-09-2022
NPPC - – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica