Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.11.2021 - 02.12.2021

26-11-2021

Zhodnotenie lúčnych a pasienkových miešaniek na ornej pôde

24-11-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Na začiatku vývoja bol brzdený diferenciál

23-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Otvorenie fóra o startupovej dedine: napĺňanie vízie rozvoja vidieckych oblastí EÚ

22-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Technológie na zníženie obsahu emisií vo výfukových plynoch

22-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia prijíma plán pre nepredvídané udalosti na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy

22-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Apiaceae

19-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výživa kôz najmä počas „kritických období“ - v poslednej fáze gravidity a začiatkom laktácie

18-11-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Medziplodiny – teória a prax

18-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Konferencia OSN o zmene klímy (COP26) - potreba udržateľných potravinových systémov

12-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)