Novinky

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky

13-12-2018
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2018, str. 20-22)

PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom

12-12-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Údržba a servis strojov ako súčasť ich prevádzky

12-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 44/2018 - Na ovocí škodí Drozofila japonská

11-12-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Klimatické zmeny vyžadujú lepšie prispôsobenie sa suchu

05-12-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, Aarhus University)

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2018

04-12-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

04-12-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Temperament hospodárskych zvierat

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Katedra špeciálnej zootechniky

Poľnohospodárske prívesy a návesy

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 30.11.2018 - 20.12.2018

30-11-2018