Novinky

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

18-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk - Vestník MPRV SR čiastka 23/2019)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.10.2019 - 24.10.2019

18-10-2019

Vliv přípravku HUMAC Natur AFM na zdravotní stav a ukazatele užitkovosti odstavených selat

17-10-2019
HUMACON s.r.o.

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

17-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2019

16-10-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Progresívne brzdy, ale problematické

08-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami

07-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Produkcia jednotlivých odrôd čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska

02-10-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá

Podpora ničenia amazonského pralesa rušením ciel na potraviny z Brazílie je cesta do klimatického pekla

01-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Termín aktualizačnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov zverejnený

26-09-2019
www.agroinstitut.sk