Novinky

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

24-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva č. 39/PRV/2019 pre podopatrenie 2.1: Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

24-06-2019
(zdroj: www. apa.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 21.06.2019 - 27.06.2019

21-06-2019

Signalizácia v ochrane rastlín – 23/2019

21-06-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

20-06-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

20-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov

14-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ

Pestovanie moháru talianskeho (Setaria italica (L.) P. Beauv.) a ekonomika jeho pestovania na zrno

11-06-2019
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

11-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)