Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Európsky klimatický predpis

09-10-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Parlament vyzval všetky štáty EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a zadefinoval ambiciózne ciele znižovania emisií na roky 2030 a 2040.

Poslanci schválili mandát Európskeho parlamentu na rokovania sa Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení takzvaného európskeho klimatického predpisu - cieľom je premeniť politický prísľub o dosiahnutí klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 na záväzok.

  • Parlament presadzuje, aby klimatickú neutralitu dosiahli do roku 2050 Európska únia ako celok a zároveň aj všetky jej jednotlivé členské štáty.
  • Vyzýva Komisiu, aby do 31. mája 2023 prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu navrhla trajektóriu dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050.
  • Poslanci chcú zriadiť Európsku radu pre zmenu klímy ako nezávislý vedecký orgán, ktorého úlohou bude posudzovať konzistentnosť politiky a monitorovať dosiahnutý pokrok.

Zníženie emisií

  • Súčasným cieľom EÚ je znížiť emisie do roku 2030 o 40% v porovnaní s rokom 1990.
  • Komisia predložila ambicióznejší cieľ - zníženie emisií o minimálne 55%.
  • Poslanci EP posunuli latku ešte vyššie – navrhujú zníženie emisií do roku 2030 až o 60%.
  • Poslanci sa zhodli aj na tom, že EÚ a jej členské štáty by do 31. decembra 2025 mali postupne zrušiť všetky priame a nepriame dotácie na fosílne palivá.

Parlament je pripravený začať rokovania o konečnej podobe novej právnej úpravy s členskými štátmi. Rada (ministrov) EÚ sa však najskôr musí dohodnúť na spoločnej vyjednávacej pozícii.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88431/europsky-klimaticky-predpis-ep-pozaduje-znizenie-emisii-do-roku-2030-o-60