Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Európsky parlament podporil opätovné využívanie vyčistenej odpadovej vody v poľnohospodárstve

15-05-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Voda je príliš vzácna na to, aby sa ňou plytvalo:

  • Aj keď 72% zemského povrchu je pokryté vodou, na pitie alebo zavlažovanie je vhodných menej ako 3% tejto vody.
  • Nedostatok vody ovplyvňuje najmenej 11% európskej populácie a 17% územia EÚ.
  • Do roku 2030 by mohla nedostatkom vody trpieť až polovica európskych povodí.
  • Ročne je v EÚ v čističkách odpadových vôd upravených vyše 40 000 miliónov m3 odpadovej vody, ale iba 964 miliónov m3 tejto vyčistenej odpadovej vody sa opätovne využíva.

S cieľom zabrániť nedostatku vody v EÚ Európsky parlament schválil nariadenie o opakovanom použití vody.

Nová legislatíva definuje po prvýkrát na európskej úrovni minimálne požiadavky na recyklovanú vodu (t. j. mestskú odpadovú vodu, ktorá bola vyčistená v čističke odpadových vôd), aby sa mohla bezpečne využívať na poľnohospodárske účely s ohľadom na ochranu  ľudí a životného prostredia.

Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť, aby sa vyčistené odpadové vody v vo väčšej miere opätovne využívali s cieľom obmedziť ich využívanie z povrchovej vody  a podzemných vôd. Pokles hladín podzemných vôd, najmä v dôsledku poľnohospodárskeho zavlažovania, ale aj priemyselného využívania a rozvoja miest, je jednou z hlavných hrozieb pre vodné prostredie  v EÚ.

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu  Simona Bonafè  uviedla, že do roku 2025 by sme mohli potenciálne opätovne využiť 6,6 miliardy m3 vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami m3  ročne. Vyžadovalo by si to investíciu nižšiu ako 700 miliónov EUR a umožnilo by nám to opätovné použitie viac ako polovice súčasného objemu vody pochádzajúcej z čističiek odpadových vôd v EÚ,  teoreticky dostupnej na zavlažovanie, čo by mohlo znížiť priamy odber vody z pozemných a podzemných zdrojov o 5 %.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200512IPR78921/parliament-approves-increased-water-reuse