Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Odvetvie produkcie mäsa sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám, inak bude zruinované

18-03-2020
(zdroj: www.euractiv.com)

Nový model klimatického scenára v odvetví produkcie mäsa ukazuje, že odvetvie čaká istá strata v miliardách v prípade celosvetového oteplenia do roku 2050 o 2 oC.

Model, ktorý publikovala Globálna sieť investorov zaoberajúcich sa otázkami environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií v dodávateľských reťazcov pre bielkoviny (FAIRR) má pomôcť investorom pochopiť finančné dopady zmien klímy na daný sektor.

Podľa neho tieto dopady a rýchly vzostup alternatívnych proteínov ohrozia súčasné potravinárske giganty rizikom straty „miliárd dolárov“. Mnohé z týchto spoločností by v prípade scenára Medzivládneho panela pre zmenu klímy (oteplenie sveta o 2 oC do roku 2050) mohli zbankrotovať.

Debata o udržateľnosti odvetvia produkcie mäsa sa už v EÚ rozprúdila aj v súvislosti s narastajúcou úlohou alternatívnych proteínov. Napríklad nedávny návrh „Z farmy na stôl“ hovoril, že „kľúčová oblasť výskumu sa bude týkať zvyšovania dostupnosti a zdrojov alternatívnych proteínov ako sú rastliny, mikrobiálne, morské a hmyzie proteíny a mäsové náhrady.

Spomínaný nástroj modeluje vplyv klimatických zmien na päť popredných firiem v oblasti produkcie mäsa a širší sektor  v oblasti živočíšnych bielkovín, vrátane dodávateľov reťazca McDonald´s a Burger King. Model identifikoval sedem kľúčových rizík, ktoré budú mať dopad na ziskovosť sektora v roku 2050.

Medzi riziká boli zahrnuté zvýšené náklady na elektrinu vzhľadom na ceny uhlíka, vyššie náklady na krmivá v dôsledku nízkych výnosov plodín a zvýšená úmrtnosť zvierat v dôsledku tepelného stresu.

Model tiež odhaduje, že do roku 2050 budú alternatívne proteíny, ako napr. hamburgery na rastlinnej báze, predstavovať minimálne 16% súčasného trhu s mäsom. Tento podiel by mohol potenciálne vzrásť  až do výšky 62% na základe faktorov, ako je miera zavádzania technológií, spotrebiteľské trendy a uhlíková daň na mäso.

Spoločnosti, ktoré zlyhajú v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, negatívne ovplyvnia zisky investorov. Navyše podľa zistení z prieskumu 43 najväčších spoločností sveta pôsobiacich v tomto odvetví len dve zverejnili analýzu scenára v súvislosti s klímou, hoci takéto analýzy odporučila Pracovná skupina pre zverejňovanie finančných informácií o klíme (TCFD).

Výťah a reklad z originálu

Zdroj:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meat-sector-must-adapt-to-climate-change-or-face-ruin-new-analysis-warns/