Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Koľko bude stáť dekarbonizácia dopravy v EÚ?

21-11-2019
(zdroj: euroactiv.com)

Podľa nedávnej štúdie think tank tímu Farm Europe existuje riziko, že  10-ročné národné plány v oblasti energetiky a klímy členských štátov EÚ budú neefektívne, pretože im chýba metóda výpočtu rentability. Tieto plány sú súčasťou implementácie novej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. V nej sú uvedené rôzne opatrenia zamerané na dekarbonizáciu dopravy od elektrifikácie až po konvenčné vylepšené biopalivá a vodík.

Spomínané národné plány majú byť predložené do konca roka. Autori správy varujú, že žiaden z pripravovaných plánov neobsahuje špecifické údaje o nákladoch na navrhované opatrenia. EÚ riskuje, že nenaplní cieľ dekarbonizovať dopravu do roku 2030.

Podľa štúdie len tri členské štáty (Fínsko, Taliansko a Španielsko) majú rozsiahly plán dekarbonizácie dopravy. Sedem členských krajín (ČR, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko a Slovinsko) posúdilo všetky možnosti „realisticky“. Verejná diskusia o týchto plánoch prebehla len v deviatich krajinách. V žiadnom z navrhovaných plánov nie sú údaje o tom, koľko budú navrhované opatrenia stáť spoločnosť.

Vo všeobecnosti sa väčšina členských štátov neurčitým spôsobom spolieha na elektrifikáciu. Náklady na prechod na elektrické autá však nevyčíslil ani jeden členský štát.

Podľa autorov je veľmi dôležité, aby spoločnosť jasne rozumela, čo ju v budúcnosti čaká a aby občania podporovali vybrané nástroje na dosahovanie klimatických cieľov. Kritizujú nedostatok diskusie a dodávajú, že daňoví poplatníci v EÚ sa zaujímajú o náklady na klimatické opatrenia.

Na základe súčasných navrhovaných plánov sa autori pokúsili o prvý odhad nákladov na zníženie produkcie uhlíka. Nejde však o odhad na vedeckom základe. V priemere boli tieto náklady v rámci EÚ odhadnuté na 521 € / t CO2. Najnižšie boli vyčíslené pre Fínsko (225 € /t CO2) a najvyššie pre Cyprus, Portugalsko a Švédsko (772 € / t CO2).

Zdroj:

Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/study-no-eu-country-has-calculated-transport-decarbonisation-costs/