Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy – vyhliadky a ciele

09-10-2019
(zdroje: https://www.euractiv.com; https://www.sciencedaily.com)

Zmena klímy – vyhliadky a ciele

Prognózy globálneho otepľovania

Podľa modelov realizovaných Inštitútom Pierre-Simon Laplace  a francúzskym Národným centrom pre meteorologický výskum by sa mohla naša planéta pri najhoršom scenári zohriať do roku 2100 o 6 až 7 oC. Ten najlepší scenár je však tiež alarmujúci. Ak by planéta dosiahla uhlíkovú neutralitu do roku 2060, čo vôbec nie je isté, globálne oteplenie dosiahne 1,9 oC.

Výskumníci z Michiganskej univerzity a Univerzity v Arizone využili prvýkrát najmodernejší klimatický model na simuláciu extrémneho otepľovania v období skorého eocénu, ktoré sa považuje za analógiu budúcej klímy Zeme.

Zistili, že miera otepľovania sa dramaticky zvýšila po náraste úrovne CO2, čo má pre klímu Zeme v budúcnosti ďalekosiahle následky.

Podľa vedcov ide o hrozivé zistenie, ktoré naznačuje, že teplotná reakcia na zvýšený CO2 môže byť v budúcnosti väčšia ako v súčasnosti pri rovnakom zvýšení úrovne CO2. Globálne otepľovanie podľa predpokladov zmení rozdelenie a typy oblakov v atmosfére Zeme. Oblaky môžu mať ohrievajúci i ochladzujúci vplyv na klímu. Pri simulácii situácie z obdobia skorého eocénu vedci zistili zníženie oblačnosti a nepriepustnosti oblakov, čo zvyšuje otepľovanie spôsobené CO2. Rovnaké oblačné procesy zodpovedné za zvýšenie klimatickej citlivosti v simuláciách obdobia eocénu sú podľa výskumníkov dnes aktívne.

Vyhliadky na dosiahnutie stanovených cieľov

Podľa spoločnosti DNV GL -Energia zostávajúci uhlíkový rozpočet zameraný na obmedzenie globálneho otepľovania na max. 1,5 oC bude vyčerpaný už v roku 2028. Prechod energií založených na fosílnych palivách na tzv. bezuhlíkové hospodárstvo sa deje rýchlo, ale nie dostatočne rýchlo, aby boli splnené limity globálneho otepľovania vyplývajúce z Parížskej dohody.

Podľa novej správy Low Carbon Economy Index od Procewaterhouse Coopers (PwC) budú musieť byť snahy o dekarbonizáciu sedemkrát intenzívnejšie, ak si svet chce udržať šancu na dosiahnutie limitu globálneho otepľovania do 1,5oC. Od roku 2011 sa podľa zistení PwC dekarbonizácia spomalila na svoju najnižšiu úroveň. Dosiahnutie limitu 2% (podľa Parížskej dohody) by si vyžadovalo zníženie koncentrácie uhlíka každý rok až do roku 2100 o 7,5%. Podľa správy je to päťkrát rýchlejšie ako je súčasná miera dekarbonizácie (1,6%), čo je menej ako polovica z miery dekarbonizácie z roku 2015 (3,3%), kedy bola Parížska dohoda prijatá. Ak by sme chceli dosiahnuť ten ambicióznejší cieľ (obmedziť globálne otepľovanie na max. 1,5oC), miera dekarbonizácie musí dosiahnuť ročne úroveň 11,3%.

Odsávanie CO2 z ovzdušia na zmiernenie globálneho otepľovania môže na prvý pohľad vyznievať bláznivo, no podľa nórskeho vedca Nilsa Andersa Røkkeho to bude pravdepodobne potrebné.

Investície do riešenia klimatických zmien sa vyplatia

Medzinárodne uznávaná skupina vedcov naliehavo vyzvala svetových lídrov na zintenzívnenie snáh v oblasti klimatických zmien.

Podľa nimi vypracovanej štúdie je zníženie miery zmeny klímy tiež dobrou investíciou. V priebehu niekoľkých budúcich desaťročí sa očakáva, že realizácia aktivít na zmiernenie klimatických zmien bude oveľa lacnejšia, ako škody spôsobené zmenami klímy na ľudstve, infraštruktúre a ekosystémoch.

Investovanie do zmierňovania klimatických zmien je o to závažnejšie, že existuje množstvo dôkazov o rýchlejších a výraznejších vplyvoch klimatických zmien oproti odhadom spred niekoľkých rokov. V týchto odhadoch bola podcenená citlivosť prírodných a ľudských systémov na klimatické zmeny i rýchlosť, akou sa tieto zmeny dejú.

Nové správanie počasia spôsobuje, že predpovedanie počasia a reagovanie naň je veľmi zložité. Vedci odhadli riziká pre lesy, biodiverzitu, potraviny, plodiny a iné kritické oblasti a zistili, že je oveľa výhodnejšie obmedziť globálne otepľovanie na 1,5oC namiesto 2oC.

Zdoje:

Euractiv.com

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/french-researchers-forecast-more-intensified-global-warming/

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/energy-transition-happening-fast-but-not-quickly-enough-to-stop-planet-heating-report/

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/global-decarbonisation-efforts-stall-pushing-climate-goals-out-of-reach/

https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/interview/fri-ready-scientist-im-pretty-sure-we-will-need-carbon-removal-technologies/

Sciencedaily.com

University of Michigan. "Study of ancient climate suggests future warming could accelerate." ScienceDaily.ScienceDaily,18 September 2019. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190918142035.htm

University of East Anglia. "Investments to address climate change are good business." ScienceDaily. ScienceDaily, 19 September 2019. www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190919142215.htm