Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Klimatické zmeny ničia vtáčie hniezda na poľnohospodárskej pôde

21-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Helsinki)

Nová štúdia poukazuje na to, že vtáky začali s hniezdením ešte pred sejbou poľnohospodárov. To znamená, že kladú svoje vajcia na polia, na ktoré sa ešte len má siať a to môže mať pre ich hniezda fatálne následky.

Fínski poľnohospodári sa prispôsobujú otepľovaniu podnebia tým, že predbiehajú správny čas, kedy začínajú na jar so sejbou.  V rovnakej dobe sa vtáky začínajú rozmnožovať, pretože mierne jarné teploty sú jasnou odpoveďou na klimatickú zmenu.

Vajcia hvizdákov veľkých a cíbikov kladené na neosiate polia, môžu byť počas sejby zničené poľnohospodárskymi strojmi. Za normálnych okolností by sa farmári ich zničeniu vyhli.

Moderné poľnohospodárstvo je katastrofou pre voľne žijúce zvieratá

Snaha vyrábať potraviny rýchlejšie ako kedykoľvek predtým vedie za posledných 50 rokov k značným zmenám na poľnohospodárskej pôde. Zvýšenie  výnosov plodín  na poliach je spojené s rozsiahlym používaním chemikálií, ako sú pesticídy a herbicídy slúžiace na reguláciu škodcov a burín. Tým sa plochy poľnohospodárskych pôd rozšírili a stali homogénnejšie.

Súčasne prešli poľnohospodárske postupy mechanizáciou, čo umožnilo veľmi efektívne obhospodarovať veľké plochy. Tieto zmeny síce zvýšili produkciu potravín, ale majú  katastrofické následky pre voľne žijúce zvieratá na poliach. Rôzne druhy vtákov ako sú cíbiky chochlaté a hvizdáky veľké, ktoré kladú svoje vajcia na ornú pôdu zaplatia za tieto zmeny najväčšiu daň.

Obr. 1: Hniezdo cíbika chochlatého na poľnohospodárskej pôde

Obr. 1: Hniezdo cíbika chochlatého na poľnohospodárskej pôde

Mechanická sejba na jar na veľkých plochách orných pôd spôsobuje zničenie mnohých  hniezd.  Väčšina vtákov začala preto hniezdiť neskôr, aby sa tak sa vyhla zničeniu svojich hniezd. V novej štúdii sa zistilo, že klimatické zmeny ešte zosilnili tieto posuny. Zozbierané údaje od 70. rokov ukazujú, že časový posun v hniezdení a mechanická sejba ničí väčšinu hniezd na ornej pôde.

Neprebádaná oblasť

Prepojenie ľudskej činnosti, divo žijúcich zvierat a klimatických zmien boli zatiaľ slabo preskúmané. Štúdia patrí medzi prvé, ktorá skúma práve tieto prepojenia a jej závery sú neobyčajne prekvapivé.  Výsledky získané z fínskeho výskumu môžu byť použité aj v iných oblastiach.
 
Autori nielenže odkrývajú  dôležitú problematiku ochrany skúmaných druhov, ale tiež navrhujú aj možnosti riešenia, ktoré sú ďalej publikované. Ako ďalšie riešenia sa navrhuje širšia podpora efektívnych schém, ako sú agroenvironmentálne opatrenia, ktoré sú súčasťou stratégie Európskej únie na zvýšenie a zachovanie biodiverzity na poľnohospodárskych pôdach.

Zdroj: Andrea Santangeli, Aleksi Lehikoinen, Anna Bock, Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen, Marco Girardello, Jari Valkama. Stronger response of farmland birds than farmers to climate change leads to the emergence of an ecological trap. In Biological Conservation, 2018; 217: 166 DOI: 10.1016/j.biocon.2017.11.002